فلیمها و عکسهای تظاهرات روز عاشورا در تهران و کشته شدن تعدادی از هموطنان عزیزمان در این جریانات ، تعدادی از این فیلمها دلخراش بوده و ممکن است برای شما مناسب نباشد.

Ashoura - Bloody Sunday 27 December - Film & Photos of Protests , Tehran, Iran

www.Clickkon.com 

مشاهده تمام عکسهای تظاهرات روز عاشورا

فیلم زیر کردن مردم توسط ماشین پلیس (دلخراش)

فیلم تیر خوردن و کشته شدن یکی از هموطنان  (بسیار دلخراش)

فیلم حمله مأموران به مردم در حال راهپیمایی 

گیر افتادن تعدادی از مأمورین به دست مردم